Polityka prywatności i pliki cookie

VRAC PLUS > Polityka prywatności i pliki cookie

Polityka dotycząca plików cookie

 

Odwiedzając naszą stronę internetową i korzystając z naszych usług, użytkownik rozumie i akceptuje sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności. Szanujemy Twoją prywatność i prawo do kontrolowania swoich danych osobowych. Nasze zasady przewodnie są proste. Będziemy otwarcie informować, jakie dane gromadzimy i dlaczego. Prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z nimi. To ważne!

 

Polityka prywatności i pliki cookie

 

VRAC PLUS szanuje Państwa prywatność i prawo do kontroli Państwa danych osobowych. Nasze zasady przewodnie są proste. Będziemy otwarcie informować, jakie dane gromadzimy i dlaczego. Chronimy Twoje dane tak, jakby były one naszą największą tajemnicą handlową.

 

Polityka Prywatności VRAC PLUS ("Firma") opisuje, jakie dane gromadzimy, jaki jest cel ich przetwarzania, w jaki sposób można kontrolować swoje dane oraz jak można się z nami skontaktować. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie podczas korzystania z aplikacji, stron internetowych i usług, które są zawarte w aplikacji lub w witrynie internetowej obsługiwanej przez Spółkę. Inspektor ochrony danych VRAC PLUS jest osobą osobiście odpowiedzialną zgodnie z niniejszymi warunkami i jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Poniżej znajduje się podsumowanie tego, czego możesz się spodziewać, odwiedzając naszą stronę internetową:

 

 • Śledzimy aktywność użytkowników w sieci dla celów marketingowych
 • Gromadzimy dane osobowe do celów marketingowych i komunikacyjnych.
 • Przetwarzamy dane osobowe, przesyłając je do zintegrowanych systemów poczty elektronicznej i zarządzania relacjami z klientami (CRM) w celach marketingowych i związanych z relacjami z klientami.
 • Dane osobowe przechowujemy w naszych bazach danych do celów analitycznych.
 • Zachowanie i aktywność użytkownika w sieci mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, takich jak określanie celów i analiza marketingowa.

 

Jakie dane osobowe gromadzimy?

 

VRAC PLUS zbiera informacje przede wszystkim od Państwa jako klientów. Przykłady danych osobowych, które możemy gromadzić, to nazwa firmy, imię i nazwisko użytkownika oraz inne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail lub adres fizyczny. VRAC PLUS może aktualizować informacje o użytkowniku na podstawie innych rejestrów publicznych, jeżeli jest to konieczne do utrzymania właściwego repozytorium danych.

 

VRAC PLUS zapisuje dane osobowe w odniesieniu do:

 

 1. a) Powiadomienie o usłudze oferowanej za pośrednictwem różnych platform oferowanych przez Spółkę.
 2. b) Gdy użytkownik wprowadza na stronie swój adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.
 3. d) Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, naszych stron internetowych i mediów społecznościowych.
 4. e) Jeśli użytkownik zapisze się na subskrypcję poczty elektronicznej.
 5. f) wizyty użytkownika na naszych stronach internetowych i podczas uzyskiwania dostępu do naszej aplikacji, w tym między innymi dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogi i inne dane komunikacyjne, takie jak adres IP, typ urządzenia, system operacyjny i typ przeglądarki użytej podczas wizyty.

 

Gromadzenie danych za zgodą

 

Klikając przycisk "Zamknij", wyrażasz zgodę na wykorzystanie danych osobowych (firma, imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail), które wprowadzasz w formularzach w różnych miejscach na tej stronie, w celach marketingowych związanych z usługami, z którymi masz do czynienia, gdy jesteś proszony o podanie swoich danych osobowych. Gromadzimy również adres IP, lokalizację geograficzną i zainteresowania użytkowników, aby lepiej dostosować nasze działania marketingowe do ich potrzeb.

 

Klikając przycisk "Zamknij", użytkownik wyraża również zgodę na umieszczenie na komputerze użytkownika pliku cookie należącego do strony trzeciej, pochodzącego od Firmy. Ten plik cookie śledzi użytkownika i jego zachowania w sieci na innych stronach internetowych w celu zaoferowania mu usług marketingowych opartych na jego zachowaniach w sieci.

 

W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone informacje

 

Spółka przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celach określonych poniżej oraz w innych celach wymienionych w momencie ich gromadzenia:

 

 • Realizacja funkcjonalności za pośrednictwem jednej z platform oferowanych przez Firmę;
 • Aby umożliwić dobrą obsługę klienta, np. rozpatrywanie wniosków, korygowanie nieprawidłowych informacji lub wysyłanie informacji, o które prosił użytkownik, np. biuletynu, białych ksiąg, dokumentacji;
 • Zarządzanie profilami klientów, przeprowadzanie analiz i badań rynkowych;
 • W celu administrowania systemem oraz uzyskiwania danych statystycznych dotyczących zachowań i sposobu korzystania z systemu przez naszych użytkowników;
 • Aby rozwijać, dostarczać i ulepszać nasze produkty i usługi poprzez analizę zachowań użytkowników na naszych stronach internetowych i w aplikacjach.
 • Dane osobowe są również wykorzystywane do celów analitycznych, do segmentacji i targetowania, w celu opracowywania spersonalizowanych ofert i usług.
 • Aby wysyłać informacje i promocje za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail, aplikacji, wiadomości typu "push" lub innych cyfrowych kanałów kontaktu, takich jak media społecznościowe, ponieważ użytkownik utrzymuje z nami aktywne relacje;
 • kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem aplikacji, wiadomości SMS, poczty elektronicznej lub poczty w sprawie innych ofert, promocji lub usług, które naszym zdaniem mogą go zainteresować; należy pamiętać, że użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z tej promocji;
 • Dostarczanie użytkownikowi odpowiednich rekomendacji, ofert i spersonalizowanych usług w oparciu o potrzeby innych osób o podobnych zachowaniach do użytkownika;
 • Aby pomóc nam rozwijać naszą witrynę i aplikację tak, aby były bardziej użyteczne oraz aby poprawić doświadczenia użytkownika związane z usługami oferowanymi przez Firmę poprzez dostosowanie wyświetlania usług do profilu użytkownika;
 • Wysyłanie ważnych wiadomości jako komunikatu o zmianach w naszej informacji prawnej;

 

Możemy udostępniać informacje innym firmom, które przetwarzają dane w naszym imieniu w celu realizacji naszych usług, tj. analizy, dystrybucji lub innych usług związanych z utrzymaniem i egzekwowaniem naszych warunków użytkowania i dostaw. Jednak przetwarzanie danych osobowych zawsze zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i poufności.

 

Firma współpracuje wyłącznie z partnerami, którzy przetwarzają dane osobowe na terenie UE/EOG lub z firmami, które zapewniają taki sam poziom ochrony jak w UE/EOG, np. przystępując do tzw. porozumienia Privacy Shield pomiędzy UE a USA.

 

O ciasteczkach

 

Podczas korzystania z naszej strony internetowej i aplikacji dane osobowe mogą być gromadzone za pomocą plików cookie. Może to nastąpić wyłącznie za odrębną zgodą. Przechowywane są tam informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z Internetu i odwiedzanych stronach. Mogą to być informacje techniczne o urządzeniu i połączeniu internetowym użytkownika, takie jak system operacyjny, wersja przeglądarki, adres IP, pliki cookie i unikalne identyfikatory. Podczas odwiedzania witryn internetowych, na których prezentowane są nasze usługi, mogą być stosowane różne techniki rozpoznawania użytkowników, aby dowiedzieć się więcej o naszych użytkownikach. Może się to odbywać bezpośrednio lub za pomocą technologii stron trzecich.

 

Prawo do bycia zapomnianym, przechowywanie i ujawnianie danych osobowych

 

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, prosząc o to za pośrednictwem funkcji "kontakt z nami".

 

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i oznacza, że dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów przetwarzania. Spółka będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak długo użytkownik będzie utrzymywał z nią stosunki biznesowe. Do celów marketingowych nie są wykorzystywane informacje starsze niż 4 lata. Oznacza to, że dane zostaną usunięte, gdy nie będą już istotne lub potrzebne do analizy lub celów marketingu bezpośredniego, dla których zostały zebrane. Niektóre informacje mogą być przechowywane przez dłuższy czas, jeśli jest to konieczne ze względu na inne wymogi prawne. Jednak przetwarzanie danych osobowych zawsze zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i poufności.

 

Twoje prawa i wybory

 

Użytkownik ma prawo do swoich danych osobowych i może zażądać zmiany lub zniszczenia zapisanych danych. Spółka, z własnej inicjatywy lub z inicjatywy klienta, skoryguje dane uznane za nieprawidłowe. Użytkownik może również w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich wykorzystywania, kontaktując się z nami (zob. "Jak się z nami skontaktować"). Jeśli użytkownik uważa, że nie przestrzegamy jego praw, powinien skontaktować się z Firmą lub z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w swoim kraju pod adresem http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_fr. htm.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od nas informacji marketingowych, aktualizując ustawienia swojego konta i klikając przycisk "Anuluj subskrypcję" w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail i SMS. Zawsze możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, który pomoże Ci zatrzymać naszą komunikację.

 

Łącza do innych witryn

 

W przypadku, gdy nasza witryna zawiera łącza do stron internetowych osób trzecich, witryn lub materiałów publikowanych przez osoby trzecie, łącza te służą wyłącznie celom informacyjnym. Ponieważ Spółka nie ma kontroli nad zawartością tych stron ani materiałów na nich zawartych, nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wyniknąć z korzystania z tych linków.

 

Jak się z nami skontaktować

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania danymi osobowymi lub w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

 

VRAC PLUS

Z.A. des 4 Voies

22170 Plélo

 

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 02 marca 2021 r.